"RUCH RADOŚCIĄ DZIECI"

Festiwal gimnastyki sportowej uczniów klas I-III,

 

Pokazy akrobatyczne na macie gimnastycznej zaprezentowała grupa starsza z klas IV - VI

wstecz