W bieżącym roku szkolnym powstało w szkole koło fotograficzne

opiekunowie:  Dariusz Schulz i Arkadiusz Zinger

W kole aktywnie uczestniczą uczniowie z klasy 7a i 7b