W bieżącym roku szkolnym powstaje w szkole koło fotograficzne

pod kierunkiem  Dariusza Szulca i Arkadiusza Zingera

W kole aktywnie uczestniczą uczniowie z klasy 7a i 7b