Sekcja Gimnastyki Sportowej

zademonstrowała kolejny raz pokaz sprawności gimnastycznej dla rodziców.

Układ taneczno-gimnastyczny

Układ ćwiczeń wolnych na ścieżce gimnastycznej

Piramidy wieloosobowe

Najpiękniejsze skoki

strona główna