G i m n a z j u m   

im. płk. pilota Wojciecha Kołaczkowskiego w Pliszczynie

                          S K S  "O r z e ł"    P l i s z c z y n

                                        prowadzący stronę: Arkadiusz Zinger                                                                                                        mail:  abzinger@poczta.onet.pl