Klasy II w ramach projektu edukacyjnego realizują różne przedsięwzięcia.

Julka Blicharz, Wiktoria Bęczkowska, Kamila Sipta, Ewelina Michałek, Kamil Kasperek, Kacper Nowosadzki, Robert Purc

pod kierunkiem mgr Beaty Zinger i mgr Arkadiusza Zinger

poznają mało znaną dyscyplinę sportową "Korfbal", którą przedstawią podczas Dni Społecznych.

Pierwszy biwak pozwolił na zaznajomienie się z podstawowymi zasadami gry.

Korfbal plażowy już opanowany, w kolejnym odcinku korfbal jednostrefowy i wersja ostateczna korfbal dwustrefowy