Nasze dziewczęta świetnie zaprezentowały umiejętności siatkarskie w turnieju

piłki siatkowej w Ciecerzynie

Gimnazjum w Ciecerzynie zorganizowało turniej mikołajkowy zapraszając partnerskie szkoły

Pierwsze miejsce zdobył Krasienin drugie miejsce uzyskało Gimnazjum w Ciecierzynie, a trzecie Gimnazjum w Pliszczynie

Pomimo młodego wieku naszych dziewczynek większość klasy drugie zaprezentowały wysokie umiejętności,

co rokuje bardzo dobrze na kolejne lata