Zabawy integracyjne w drugim etapie nauczania

Główna zabawa na sali gimnastycznej - gra w chińczyka w której pionkami są sami uczniowie.

Do tradycyjnego chińczyka włączono zadania niespodzianki.

Trzy najlepsze zespoły w dzisiejszej zabawie

Radość po wspaniałej rywalizacji