Czynny udział uczniów naszej klasy w akcji charytatywnej "Dzieci dzieciom"

Akcja została zorganizowana przez samorząd szkolny, zbiórka darów połączona z dyskoteką.

Akcja pomoże zorganizować wiele paczek dla dzieci potrzebujących, dziękujemy rodzicom za pomoc.