Nasza klasa bierze czynny udział w akcji charytatywnej "Korki"

To jeden z udokumentowanych przykładów.